(kontumtv.vn) –  Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã  kiểm tra việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; hoạt động của Hội đồng quân nhân và trực tiếp đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn BB 990 và Ban CHQS các huyện Đăk GLei, Ngọc Hồi, Ia H’Drai.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của các cấp ủy cơ quan, đơn vị. Kết quả nổi bật là các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; hàng tháng, hàng quý đã xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại dân chủ giữa người chủ trì cấp ủy, chỉ huy với cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền; hệ thống văn bản sổ sách, quy chế, quy định về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã được các cơ quan, đơn vị củng cố, kiện toàn, bổ sung kịp thời, đầy đủ.

Thông qua công tác kiểm tra và đối thoại dân chủ, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng cũng như những vấn đề còn vướng mắc ở cơ sở. Qua đó, đưa ra những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng phù hợp với tình hình nhiệm vụ ở cơ sở, tạo mối đoàn kết, gắn bó giữa chỉ huy với cán bộ, chiến sỹ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh trong tình hình mới.

                                        CTV Hiền Lương – Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *