(kontumtv.vn) – Ngày 23/6, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2022. Tham gia Hội thi là Chủ nhiệm Chính trị, phó Chủ nhiệm Chính trị, Chính trị viên phó, trợ lý chính trị Ban CHQS 10 huyện, thành phố, Trung đoàn 990; Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban CHQS xã, phường, thị trấn, Ban CHQS tự vệ cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Mỗi thí sinh tham gia 3 phần thi gồm thi nhận thức; thi phần thực hành bài giảng chính trị và thi xử trí tình huống. Với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao, các thí sinh mang đến hội thi những chuyên đề hay, chuyển tải nội dung bài giảng một cách sinh động, sáng tạo, lôi cuốn.

Nội dung các phần thi cơ bản nằm trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”; các văn bản về đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và không gian mạng trong Quân đội, Quân khu 5, lực lượng vũ trang tỉnh và 100 câu hỏi tình huống của lực lượng thường trực và dân quân tự vệ.

Hội thi nhằm thống nhất về nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục trong lực lượng vũ trang tỉnh; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị học tập, trao đổi kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng công tác giáo dục, tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị.

                                                                                                Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *