(kontumtv.vn) – Ngày 20/12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2021 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, chủ động, bám sát thực tiễn nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ năm. Nổi bật, đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của đất nước. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19 và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức huấn luyện, diễn tập, đào tạo chặt chẽ, chất lượng. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tích cực, chủ động, hiệu quả thiết thực. Công nghiệp quốc phòng đạt tiến bộ mới, làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo, sản xuất, cải tiến được một số loại vũ khí chiến lược. Thực hiện hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị được đặc biệt coi trọng, đạt kết quả tích cực; toàn quân vững vàng, kiên định, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, vì vậy, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chủ động, sáng tạo, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, trong đó chú trọng vào 11 nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, tạo bước đột phá mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022./.

CTV Hiền Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *