(kontumtv.vn) – Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Kon Tum đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho chức việc tôn giáo, già làng năm 2021.

Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 100 chức việc tôn giáo, già làng trên địa bàn thành phố. Tại đây, các chức việc, già làng được truyền đạt các chuyên đề như, Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng & an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng và An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự; Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Luật về Lực lượng dự bị động viên, một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng & an ninh, xây dựng thôn, làng vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ quan trọng được thành phố Kon Tum chú trọng thực hiện. Qua lớp bồi dưỡng, giúp chức việc tôn giáo, già làng nâng cao sự hiểu biết, nắm chắc các nội dung công tác quốc phòng toàn dân & an ninh nhân dân, từ đó vận dụng kiến thức vào thực tế theo phạm vi chức trách và nhiệm vụ được giao./.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *