(kontumtv.vn) – Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3 năm 2022 cho 100 đối tượng cấp trưởng, phó trưởng phòng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thành phố; lãnh đạo các xã, phường, thị trấn; giám đốc, phó giám đốc các công ty, nông trường trên địa bàn tỉnh. Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh dự và chỉ đạo lớp học.

Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh yêu cầu, trong quá trình học tập, các học viên phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, vận dụng chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn công tác về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời trên cơ sở nắm chắc các nội dung quan điểm, đường lối; những nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng; quản lý, điều hành của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, để vận dụng vào thực tiễn công tác, kịp thời tham mưu, đề xuất cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng – an ninh ở địa phương, cơ sở.

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

                              Hiền Lương 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *