(kontumtv.vn) – Đồn Biên phòng Dục Nông, BĐBP tỉnh và xã Đăk Dục, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi đã tổ chức kết nghĩa và ký kết các nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Đồn Biên phòng Dục Nông và UBND 02 xã biên giới Đăk Dục và Đăk Nông đã ký kết phối hợp quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế của địa phương; phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao Nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nước láng giềng; phối hợp xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, các cuộc vận động, phong trào, mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sỹ đơn vị với đội ngũ cán bộ xã, thôn, đồng bào các dân tộc trên địa bàn./.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *