(kontumtv.vn) – Đảng uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác biên phòng và công tác đảng, công tác chính trị quý I năm 2022 nhằm đánh giá kết quả và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II.

Quý  I năm 2022, Đảng uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo của Đảng các cấp, Chỉ thị, Mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác Quân sự – Quốc phòng, công tác Biên phòng và phòng chống dịch Covid – 19. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới; quán triệt, triển khai mệnh lệnh huấn luyện năm 2022; tổ chức lễ ra quân huấn luyện và triển khai huấn luyện chiến đấu năm 2022; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện  Đề án “Tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025’’ trên địa bàn tỉnh.

Về công tác đảng, công tác chính trị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ Kon Tum và Nghị quyết số 847 ngày 28/12/2021 của Quân uỷ Trung ương; quán triệt văn bản của cấp trên về công tác quản lý tư tưởng, rà soát chất lượng bảo vệ nội bộ, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn đến 100 % cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời thường xuyên, kịp thời tham mưu, phối hợp cấp uỷ, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan triển khai có hiệu quả công tác vận động quần chúng; tổ chức các chương trình, mô hình, phần việc giúp dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xoá đói, giảm nghèo…

                                                               Văn Lý

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *