(kontumtv.vn) – Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc giữa hai Bộ trong phối hợp thực hiện Nghị định số 03, ngày 5/9/2019 của Chính phủ về bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

6 tháng đầu năm, lực lượng Quân đội và Công an đã dự báo sát, nắm chắc diễn biến tình hình có liên quan; chủ động phân tích, đánh giá, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác quan hệ phối hợp và hiệp đồng, có nhiều giải pháp căn cơ mang tính chiến lược về bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn về các mục tiêu, công trình trọng điểm, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước.

6 tháng cuối năm 2021, hai lực lượng quân đội và công an xác định phải luôn đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường quản lý, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới và phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai./.

CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *