(kontumtv.vn) – Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Trung ương, Quân uỷ Trung ương.

Đối tượng tham gia hội nghị là bí thư, phó bí thư của các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ chủ chốt khối cơ quan. Thông qua các nội dung được phổ biến, quán triệt để tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, vai trò của các cơ quan chức năng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 cơ bản tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Sau hội nghị này các cấp uỷ, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Trung ương, Quân uỷ Trung ương cho những đối tượng còn lại.

                                                                                 Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *