(kontumtv.vn) – Đoàn công  tác Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh do Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã sang làm việc và đi khảo sát thực địa vị trí thực binh diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022 với Bộ CHQS tỉnh Attapư, Lào.

Sau khi phối hợp đi khảo sát thực địa vị trí thực binh diễn tập phòng thủ năm 2022, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum và Bộ CHQS tỉnh Attapư, Lào đã thống nhất tham mưu cho chính quyền hai tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, khung tập và lực lượng phương tiện tham gia diễn tập Phòng thủ dân sự trong thời gian tới; đồng thời Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ CHQS tỉnh Attapư tham mưu cho Ủy ban chính quyền tạo điều kiện cho Đoàn công tác của chính quyền tỉnh Kon Tum nói chung và Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Kon Tum nói riêng sang tỉnh Attapư khảo sát, ghi hình, bố trí lực lượng trong thời gian hai bên tổ chức diễn tập chung về cứu hộ, cứu nạn thiên tai năm 2022 đạt được kết quả như ý định về hợp tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapư, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được ký vào ngày 02/3/2022.

                                                                                                Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *