(kontumtv.vn) – Ban bảo đảm Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ Bảo đảm cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kon Tum năm 2022. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm, Trưởng ban Bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022 chủ trì hội nghị.

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh báo cáo kết quả công tác tổ chức chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022; thông qua kế hoạch bảo đảm diễn tập và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban bảo đảm diễn tập. Thành viên Ban Bảo đảm diễn tập đã đề xuất các chủ trương, giải pháp về nội dung công việc thuộc ngành mình đảm nhiệm, nhằm bảo đảm tốt các điều kiện, trang thiết bị và kinh phí cho diễn tập.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các ngành theo chức năng nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác bảo đảm cho diễn tập. Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thông qua kinh phí bảo đảm cho nhiệm vụ diễn tập, phân khai kinh phí cho các sở, ban, ngành để tổ chức bảo đảm. Đối với Bộ CHQS tỉnh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cử cán bộ tham gia hướng dẫn các sở, ban, ngành thực hiện công tác bảo đảm diễn tập đạt kết quả tốt.

Hiền Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *