(kontumtv.vn) – Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 98 của Đảng ủy BĐBP về nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới.

Nghị quyết 98 đã được triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp, hình thức đa dạng, phong phú sát với tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. 100% cấp uỷ, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, chiến sỹ đều được tuyền truyền, giáo dục; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng, đảm bảo an toàn vũ khí thiết bị kỹ thuật hiện có, nâng cao chất lượng hiệu quả các nội dung công tác kỹ thuật; phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao và thực tiễn công tác, góp phần xây dựng BĐBP ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Định kỳ hằng năm Đảng ủy BĐBP tỉnh kiểm tra, đánh giá, chỉ ra những hạn chế tồn tại để mỗi đơn vị cơ sở kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; hướng dẫn cho các đơn vị cơ sở làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ vũ khí-khí tài và duy trì chất lượng phục vụ kịp thời các nhiệm vụ được giao. Đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT tham gia diễn tập có thực binh, huấn luyện, bắn đạn thật đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Ban chỉ đạo 50 BĐBP tỉnh đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 98 của Đảng ủy BĐBP đã xác định.

CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *