(kontumtv.vn) – Đảng uỷ Trung đoàn 990, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân uỷ Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Đây là hội nghị làm điểm để rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

Nổi bật trong 10 năm thực hiện Nghị quyết là nhận thức, trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện của cán bộ, chiến sỹ có chuyển biến mạnh mẽ; phẩm chất, năng lực quản lý, chỉ huy, năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ các cấp ở Trung đoàn 990 được nâng cao; công tác tổ chức và phương pháp tiến hành huấn luyện được đổi mới; đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành huấn luyện.

Đặc biệt đã thực hiện khá tốt nguyên tắc, phương châm, các mối kết hợp trong huấn luyện, trong đó chú trọng lý thuyết đi đôi với thực hành, lấy thực hành làm chính, lý luận gắn liền với thực tiễn; đồng thời chủ động, phát huy nội lực làm tốt công tác bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện… Vì vậy 10 năm qua, công tác huấn luyện ở Trung đoàn 990 đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và kết quả huấn luyện cho các đối tượng được nâng cao hàng năm, qua đó đã góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hiền Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *