(kontumtv.vn) – Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân và sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Những năm qua, huyện Ngọc Hồi đã tập trung triển khai có hiệu quả công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình, quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Từ năm 2016 đến năm 2021, huyện Ngọc Hồi đã tổ chức khám tuyển chọn hơn 2.300 lượt thanh niên; giao 540 thanh niên cho các đơn vị nhận quân. Riêng trong năm 2021, huyện Ngọc Hồi có 114 thanh niên lên đường nhập ngũ. Công tác giao nhận quân hàng năm được huyện tổ chức chặt chẽ, đúng kế hoạch.

Dịp này, UBND huyện Ngọc Hồi đã khen thưởng 3 tập thể, 10 cá nhân và 5 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016 – 2021.

                         CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *