(kontumtv.vn) – Trong những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đang đẩy mạnh nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng 77 năm Quốc khánh  2/9 và 50 năm ngày thành lập Sư đoàn (20/9/1972 – 20/9/2022).

Phát huy truyền thống “Đoàn kết, thống nhất, kiên cường, quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn thực hiện tốt phong trào thi đua “50 ngày lập công, quyết thắng” đó là xung kích thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy; duy trì thường xuyên hoạt động phối hợp, kết nghĩa làm công tác dân vận trên địa bàn đóng quân.

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, gắn với các hoạt động thi tìm hiểu truyền thống Sư đoàn, hoạt động văn hoá, văn nghệ làm báo tường, tập san; làm pa nô áp phích cổ động; củng cố xây dựng doanh trại và môi trường xanh, sạch, đẹp./.

Duy Hùng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *