(kontumtv.vn) – Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19.

Phong trào thi đua đặc biệt “BĐBP tỉnh Kon Tum cùng toàn quân chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19’’ nhằm khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần cùng cả nước phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, lấy phòng dịch là chủ yếu; chăm lo bảo đảm tốt sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, không để dịch xâm nhập vào cơ quan, đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ; tích cực, chủ động triển khai, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là quản lý biên giới, ngăn chặn, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; hỗ trợ, chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là Nhân dân tại các vùng dịch. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền mô hình hay, hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong phòng, chống dịch Covid-19 trên phương tiện truyền thông, làm lan tỏa sâu rộng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời chủ động, tích cực đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, hành vi sai trái, tiêu cực trong công tác phòng, chống dịch và tiếp tục thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương quyết thắng”, Sư đoàn 10 phát động sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ thực hiện các nội dung, mục tiêu phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19” để khơi dậy tinh thần đoàn kết, nêu cao ý thực tự lực, tự cường, không ngại khó khăn, gian khổ, thể hiện phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời cụ thể hóa thành chương trình hành động, xây dựng kế hoạch, biện pháp đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” để thực hiện phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất; chủ động phối hợp và tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi đơn vị đóng quân tuyên truyền vận động nhân dân, người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch; vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu và giúp đỡ nhân dân thu hoạch mùa màng khi có yêu cầu; chuẩn bị đầy đủ con người và phương tiện để sẵn sàng cơ động khi có lệnh giúp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện phòng, chống dịch Covid-19./.

CTV Văn Lý – Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *