(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức hội nghị Sinh hoạt chính trị đầu năm, quán triệt nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ về tình hình nhiệm vụ của Quân đội, BĐBP và BĐBP tỉnh trong giai đoạn mới. Đồng thời thấy được thuận lợi, khó khăn để xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Bộ Chỉ huy được quán triệt Kết luận của Tư lệnh BĐBP tại Hội nghị quân chính BĐBP năm 2021; Kết luận của Tư lệnh BĐBP tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 917 ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sơ kết Chỉ thị số 173 ngày 03/7/2021 của Thường vụ Đảng uỷ BĐBP, Kế hoạch số 3088 của Bộ Tư lệnh BĐBP; Đề cương sinh hoạt chính trị đầu năm; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng uỷ BĐBP tỉnh; Kế hoạch công tác Biên phòng năm 2022 và kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị năm 2022 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị cơ sở khẩn trương tổ chức sinh hoạt chính trị quán triệt tình hình nhiệm vụ đầu năm 2022 đảm bảo đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi nghị quyết, kế hoạch công tác ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2022.

CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *