(kontumtv.vn) – Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã kiểm tra tình hình công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ Sư đoàn 10, Quân đoàn 3.

Sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 10 báo cáo tình hình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2020 – 2025 và kiểm tra sổ sách ghi chép của các cấp ủy, chi bộ; nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đánh giá cao Đảng ủy Sư đoàn 10 đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác kiểm tra. giám sát. Đồng thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định về giải quyết tố cáo, khiếu nại trong Đảng; chủ động xây dựng kế hoạch, kiện toàn và bồi dưỡng cho ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp về nội dung công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *