(kontumtv.vn) – 6 tháng đầu năm 2022, Đảng uỷ Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đã lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và làm công tác dân vận trên địa bàn đóng quân.

6 tháng đầu năm 2022, Đảng uỷ Sư đoàn 10 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị theo đúng kế hoạch. Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện “ba khâu đột phá”, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng chính quy; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết số 847 ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Chú trọng công tác phát triển đảng mới và làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đơn vị đóng quân.

6 tháng đầu năm, Đảng bộ Sư đoàn 10 đã kết nạp 143 đảng viên mới; xây dựng 5 ngôi nhà đồng đội, nhà chính sách tặng gia đình quân nhân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *