(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh Kon Tum đã tổ chức tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. 

Để triển khai thi hành Luật đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xây dựng Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết nhằm giới thiệu cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên phạm vi cả nước nâng cao nhận thức pháp luật, gắn với thi hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, địa phương và đời sống hàng ngày.

Ngoài tập huấn các chuyên đề, Ban Chỉ đạo Đề án đã giải đáp một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam.

Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *