(kontumtv.vn) – Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn quân sự giai đoạn 2 năm 2021 cho cán bộ, sĩ quan các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh.

Lớp tập huấn giai đoạn 2 nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ ở các cấp tập trung nghiên cứu, thống nhất triển khai thực hiện một số nội dung mới về công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; khắc phục những hạn chế khuyết điểm về công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện; tập trung đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; coi trọng huấn luyện đêm, huấn luyện sát đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến, điều kiện chiến đấu. Đồng thời tăng cường quản lý, giáo dục, quán triệt nhận thức về pháp luật, chấp hành điều lệnh, kỷ luật; hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật và mất an toàn khi tham gia giao thông và an toàn trong huấn luyện, diễn tập; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, huấn luyện chiến đấu; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

CTV Hiền Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *