(kontumtv.vn) – Tổng cục Hậu cần tổ chức phúc tra đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi” giai đoạn 2016-2021 đối với Tiểu đoàn Vận tải 25, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3.

Sau khi có kế hoạch và quy chế phúc tra đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi” của Tổng cục Hậu cần tập trung vào 3 nội dung đó là xây dựng đơn vị vận tải chính quy; đơn vị vận tải an toàn và đơn vị huấn luyện giỏi,lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 10 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, tổ chức quán triệt, giáo dục đến 100% cán bộ, nhân viên và chiến sĩ về kế hoạch thời gian, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung phúc tra.

Kết luận các nội dung, đoàn phúc tra của Tổng cục Hậu cần đánh giá Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 10 đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hậu cần và Tiểu đoàn vận tải 25 triển khai thực hiện toàn diện các nội dung, tiêu chí xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi”. Chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Ban Tổ chức phúc tra; cán bộ, chiến sĩ được quán triệt sâu kỹ mục đích, yêu cầu, nội dung; thực hiện tốt nền nếp chính quy, quy định về an toàn giao thông trong công tác vận tải; tổ chức vận chuyển hàng hoá theo kế hoạch bảo đảm kịp thời, an toàn.

Công tác xây dựng chính quy ngành, quản lý khu kỹ thuật luôn được chú trọng, khu nhà xe, phòng trực ban, phòng huấn luyện, trạm nạp ắc quy, khu bảo dưỡng thường xuyên được đầu tư, củng cố chính quy; việc bố trí, sắp xếp xe sẵn sàng chiến đấu, xe hoạt động thường xuyên trong nhà xe hợp lý, khoa học. Bảo đảm đầy đủ các loại sổ sách, kế hoạch, văn kiện, các hạng mục, công trình theo đúng quy định. Thực hiện đầy đủ các bước huấn luyện như vận chuyển ô tô, xe đạp thồ, gùi bộ; hành động của chỉ huy tiểu đoàn và cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng quy định, xử trí tốt các tình huống trong quá trình thực hiện vận tải.

Đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần đề nghị, thời gian tới Sư đoàn tiếp tục chỉ đạo đơn vị vận tải quản lý, chỉ huy, điều hành; công tác huấn luyện, tổ chức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên, lái xe của đơn vị. Đồng thời khắc phục các nội dung còn thiếu mà đoàn phúc tra chỉ ra./.

Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *