(kontumtv.vn) – Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 623 ngày 29-10-2012 của Quân uỷ Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thời gian qua, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ban hành nghị quyết lãnh đạo về công tác hậu cần; không ngừng xây dựng ngành hậu cần vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng đơn vị, lực lượng và Quân đội; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hậu cần đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng đơn vị gắn việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy và “Tiêu chí hậu cần, tài chính trong các cơ quan, đơn vị BĐBP” tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác bảo đảm hậu cần, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến, tham luận nhằm phân tích làm rõ những kết quả, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác hậu cần của BĐBP tỉnh. Thông qua hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng uỷ BĐBP tỉnh có cơ sở rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo công tác hậu cần của lực lượng BĐBP tỉnh trong những năm tiếp theo một cách hiệu quả. Dịp này, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng tổ chức hội nghị tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 513 ngày 21-9-2012 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về công tác tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

                                             Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *