(kontumtv.vn) – Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 765 ngày 20-12-2012 của Quân uỷ Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Thời gian qua, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, chỉ đạo cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch sát với tình hình đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ của BĐBP tỉnh; tiến hành đánh giá cụ thể kết quả và xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo khắc phục khâu yếu, mặt yếu, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng vào các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc’’ và 4 xây 4 chống, xác định giáo dục chính trị là cơ sở, huấn luyện chuyên ngành là trung tâm, huấn luyện cán bộ là then chốt; huấn luyện sát nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, coi trọng yêu cầu tác chiến mới, tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao và sẵn sàng chiến đấu.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến, tham luận nhằm phân tích làm rõ những kết quả, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác huấn luyện của BĐBP tỉnh. Thông qua hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng uỷ BĐBP tỉnh rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo công tác huấn luyện của lực lượng BĐBP tỉnh trong những năm tiếp theo một cách thống nhất, hiệu quả.

                                                                      Văn Lý

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *