(kontumtv.vn) – Ngày 31/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

10 năm qua, các cấp ủy trong Đảng bộ, LLVT tỉnh tích cực, chủ động tham mưu và phối hợp tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. Trong đó kiện toàn, củng cố, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, phát huy trách nhiệm, nâng cao vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là ở cơ sở; LLVT tỉnh thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Quân khu, của Tỉnh ủy về công tác dân vận; Tổ chức diễn tập vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị ở cấp tỉnh, huyện và diễn tập cấp xã đạt 100% chỉ tiêu, kết quả loại khá trở lên. Đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp với Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Qua đó, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT được nâng lên, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chính sách hậu phương quân đội; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự với các tỉnh Nam Lào và tỉnh Rattanakiri, CPC, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc./.

CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *