(kontumtv.vn) – Chiều ngày 14/12, UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác quốc phòng, quân sự năm 2022 và đề ra nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải.

Năm 2022, công tác quốc phòng, quân sự đạt nhiều kết quả tích cực. UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; xây dựng, củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp của Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. LLVT tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, nhất là trong các thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương; công tác huấn luyện, diễn tập được nâng cao; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đạt 100%. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, ngoại giao Nhân dân, đối ngoại quân sự với tỉnh Rattanakiri, Campuchia và 3 tỉnh Nam Lào; chỉ đạo LLVT tỉnh đẩy mạnh công tác dân vận gắn với triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; xây dựng nhà tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2023; phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý chí và trách nhiệm trong thực hiện chức trách được giao. Đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đấu trạnh chống lại mọi âm mưu “ diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng chống “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”; yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở đơn vị, địa phương theo đúng kế hoạch./.

CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *