(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Hà tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện để triển khai thực hiện chỉ tiêu tuyển quân năm 2023.

Kết quả, qua khám tuyển có 164 công dân đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, đạt so với chỉ tiêu được giao.

Để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023 và tổ chức tốt Lễ giao nhận quân, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên. Các địa phương chủ động rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng công dân đủ điều kiện thực hiện NVQS năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu trên giao; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, khuyến kích, động viên về vật chất, tinh thần để khích lệ công dân hăng hái lên đường nhập ngũ.

CTV Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *