(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ huyện, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được huyện Đăk Tô (Kon Tum) chú trọng triển khai thực hiện.

100 PHAN TRAM CAN BO

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Đăk Tô đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng trên 1.200 lượt cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp huyện và xã, thị trấn. Huyện cũng đã ban hành Đề án quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu huyện giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020; theo đó đã tiếp nhận, bố trí công tác đối với 11 sinh viên là người DTTS đã tốt nghiệp đại học vào làm việc tại các cơ quan, ban, ngành của huyện. Theo kế hoạch, huyện sẽ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng thực tiễn cho đội ngũ này để tạo nguồn cán bộ lâu dài cho huyện và cơ sở.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, hiện nay 100% cán bộ, công chức cấp huyện Đăk Tô đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; hơn 87% cán bộ và 100% công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định.

 Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *