Hộ nghèo được hỗ trợ trồng cà pjee ca timo
Hộ nghèo được hỗ trợ trồng cà phê catimo

(kontumtv.vn) – Trong 5 năm 2011- 2015, 100% hộ nghèo trên địa bàn huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã được thụ hưởng Chương trình 102 của Thủ tướng chính phủ. Qua đó, đã hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật cho gần 20.000 lượt hộ nghèo với hơn 85.000 lượt nhân khẩu  nằm trong diện được thụ hưởng Chương trình 102, với tổng kinh phí hơn 8 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ gần 3 tấn lúa giống, trên 2 tấn ngô lai giống. Ngoài ra, huyện Đăk Glei còn hỗ trợ theo Chương trình 102 gần 6.000 cây giống công nghiệp như bờ lời, cà phê catimo. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, gần 500 hộ nghèo đã được hỗ trợ  với số tiền gần 2 tỉ đồng bằng các loại giống cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế.

 Sự tiếp sức kịp thời từ Chương trình 102 của Thủ tướng Chính Phủ đã tạo được bước chuyển lớn trong nhận thức của các hộ nghèo về phương thức canh tác, về đường hướng phát triển kinh tế để thoát nghèo.

Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *