(kontumtv.vn) – Thời gian qua, các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ viễn thông đã đầu tư hệ thống mạng cáp quang và mở rộng vùng phủ sóng dưới các phương thức truyền dẫn khác nhau đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

XA, PHUONG, THI TRAN TREN DIA BAN TINH CO HE THONG MANG CAP QUANG

Hệ thống máy tính phục vụ công việc tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hầu hết có cấu hình ở mức độ trung bình. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức cấp tỉnh  đạt hơn 98 %, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước; cấp huyện đạt hơn 64%, cấp xã đạt 45%. 100% các đơn vị đã có kết nối mạng nội bộ LAN với khoảng 106 máy chủ, trong đó cấp tỉnh 67 máy chủ, cấp huyện 39 máy chủ. Hệ thống Mạng Truyền số liệu chuyên dùng đã được kết nối đưa vào sử dụng cho tất cả 30 đơn vị, địa phương và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin được đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *