(kontumtv.vn) – Hướng đến kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2018), đến nay, 11 thôn của 11 xã trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông được chọn làm điểm đã tổ chức xong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

11 KHU DAN CU TREN DIA BAN HUYEN TU MO RONG TO CHUC NGAY HOI DAI DOAN KET TOAN DAN TOC

Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân trên địa bàn các thôn đã cùng nhau ôn lại 88 năm truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Việc tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các thôn đã tạo nên không khí phấn khởi, xây dựng mối quan hệ gắn bó trong cộng đồng dân cư, giữa nhân dân với Đảng, chính quyền và Mặt trận, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời để các xã triển khai ra các thôn còn lại trên địa bàn xã.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *