(kontumtv.vn) – Thực hiện Quyết định số 170, ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 63 huyện nghèo, tỉnh Kon Tum đã tuyển chọn và bố trí 18 đội viên tăng cường giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tại các xã thuộc 2 huyện nghèo của tỉnh là Tu Mơ Rông và Kon Plông.

 Sau 5 năm công tác, với sự nỗ lực của bản thân đối với sự phát triển của địa phương, các đội viên Dự án đã được cấp ủy, chính quyền địa phương nơi công tác ghi nhận và được nhân dân tín nhiệm. Nhiều đội viên đã mạnh dạn tham mưu xây dựng các tiểu dự án, mô hình phát triển kinh tế – xã hội đưa vào thực hiện như đề án trồng cà phê xứ lạnh, mô hình chăn nuôi bò sinh sản, heo địa phương, mô hình trồng cây bời lời đỏ… Đồng thời, phối hợp tốt với các đoàn thể xã tổ chức tốt công tác tuyên  truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, có 3 đội viên được bầu vào Ban Chấp hành Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 – 2020; 14/18 đội viên được chính quyền địa phương quy hoạch bố trí công tác sau khi kết thúc Dự án.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *