(kontumtv.vn) – 146 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng để trao cho hộ nghèo là kết quả công tác xã hội hóa giảm nghèo của huyện Đăk Hà trong giai đoạn 2016-2018.

Xây dựng nhà đại đoàn kết
Xây dựng nhà đại đoàn kết

Cụ thể, huyện Đăk Hà đã vận động được trên 1 tỉ đồng, kết hợp cùng sự hỗ trợ về vật liệu, ngày công của cộng đồng dân cư và tham gia đóng góp của gia đình để đảm bảo mỗi căn nhà đại đoàn kết đáp ứng tiêu chuẩn tường cứng, nền cứng, mái cứng, với trị giá bình quân mỗi căn 50 triệu đồng.

Trước đó, giai đoạn 2011-2015, huyện Đăk Hà đã vận động được trên 8,7 tỉ đồng để xây dựng hơn 400 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Việc thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đã góp phần giúp huyện Đăk Hà đạt kết quả tốt trong công tác giảm nghèo bền vững.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *