(kontumtv.vn) – Năm 2017 có 30.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp tỉnh Kon Tum can thiệp, trợ giúp kịp thời, với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng.

Nhìn chung các em được hỗ trợ trên diện rộng, hỗ trợ đảm bảo nhu cầu cần can thiệp và mức độ quan tâm bảo trợ sâu hơn, hiệu quả hơn. Hình thức can thiệp được mở rộng kết nối địa chỉ, thông tin của trẻ đến với nhà tài trợ hỗ trợ trực tiếp.

Ngoài việc vận động được thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, trong năm 2017 tỉnh Kon Tum đã kêu gọi, vận động từ các dự án hỗ trợ cho các mục tiêu vì trẻ em được hơn 71.000 USD, bao gồm 07 dự án do 5 tổ chức phi chính phủ cam kết tài trợ có liên quan đến trẻ em. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực y tế, phúc lợi xã hội và giáo dục. Kết quả này đã góp phần tích cực trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh, nhất là đã góp phần cải thiện đời sống của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *