(kontumtv.vn) – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, 4 Văn phòng Trung ương cần bám sát tình hình thực tiễn, tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, nhất là đối với những vấn đề có tính chiến lược, đột xuất.

Toàn cảnh Hội nghị – Ảnh: VGP/Hoàng Anh

Chiều 17/1, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội triển khai công tác phối hợp năm 2019.

Đến dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; các Phó Chủ nhiệm, lãnh đạo cấp vụ, cục, đơn vị và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức của 4 Văn phòng Trung ương.

Nâng cao chất lượng tham mưu với những vấn đề có tính chiến lược, đột xuất

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao và biểu dương tập thể, cán bộ, công chức, người lao động 4 Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chủ tịch nước, Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Trong năm 2018, hoạt động của 4 Văn phòng Trung ương ngày một đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiến độ với khối lượng công việc ngày càng lớn.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, năm 2019 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, như: Tổng kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp; tổng kết thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng cấp tỉnh; triển khai các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó có triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020,… đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải ra sức phấn đấu, khẩn trương, quyết liệt và sáng tạo hơn nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm 2018, góp phần quyết định sự thắng lợi của kế hoạch đề ra.

Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc. Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, 4 Văn phòng cần bám sát tình hình thực tiễn, tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, nhất là đối với những vấn đề có tính chiến lược, đột xuất, giúp các cơ quan, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khoa học và hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Trong đó, tập trung vào việc tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, triển khai chương trình công tác của các cơ quan, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bảo đảm tính tổng thể, toàn diện, hài hòa, hợp lý và khả thi cao; nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, chuẩn bị các nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10, 11, các nội dung trình Chủ tịch nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các phiên họp Chính phủ…; cải tiến cách thức xin ý kiến vào các nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư để có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến chất lượng hơn.

4 Văn phòng Trung ương phối hợp phục vụ tổng kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp để xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Phối hợp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ từng cơ quan, cũng như trong công tác phối hợp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của các cơ quan và trong công tác phối hợp giữa 4 Văn phòng. Trước mắt, cần phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quốc hội điện tử và Chính phủ điện tử bảo đảm sự chia sẻ thông tin kịp thời giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị – Ảnh: VGP/Hoàng Anh

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn cao mang tầm chiến lược; chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy. Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức… để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm làm việc.

Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức, viên chức người lao động của 4 Văn phòng cũng cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, nỗ lực rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nắm chắc lý luận và thực tiễn; nhiệt huyết, tận tâm, đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, sáng tạo để hoàn thành tốt nhất công việc được giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tích chung của đất nước.

Công tác phối hợp đóng vai trò quan trọng

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, công tác phối hợp giữa 4 Văn phòng đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chung. Trong năm 2018, 4 Văn phòng đã tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu, phục vụ các cơ quan của Đảng, Nhà nước xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng, đổi mới trong xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị – Ảnh: VGP/Hoàng Anh

Đặc biệt là đã chủ động phối hợp tham mưu, phục vụ công tác nhân sự bầu Chủ tịch nước; chuẩn bị nội dung, báo cáo Bộ Chính trị những vấn đề quan trọng, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau; phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các văn kiện có liên quan; tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại, như: tổ chức thành công: Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn nghị viện Châu Á – Thái Bình Dương (APPF-26), Hội nghị Quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững; Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF ASEAN và đón nhiều đoàn khách quốc tế quan trọng…

4 Văn phòng cũng đã chủ động trao đổi thông tin, tham mưu, đề xuất và phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, triển khai chương trình công tác trọng tâm của các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo cấp cao; các hội nghị Trung ương, kỳ họp Quốc hội, phiên họp Chính phủ, các cuộc họp liên tịch, cuộc làm việc định kỳ hằng tháng và đột xuất của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các sự kiện quan trọng khác…; thường xuyên phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thông tin, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và tiếp dân; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng bày tỏ sự tán thành cao với báo cáo công tác phối hợp năm 2018 và phương hướng năm 2019. Đồng thời cho biết, công tác phối hợp giữa 4 Văn phòng Trung ương năm vừa qua là rất chặt chẽ. 4 Văn phòng Trung ương thực hiện giao ban hàng tháng để cùng nhau cung cấp, trao đổi và xử lý các vấn đề. Ngoài ra, sự phối hợp công tác đã khắc phục được việc bố trí lịch của các đồng chí lãnh đạo chồng chéo; công tác báo cáo thông tin luôn được chú trọng và bảo đảm thông suốt; công tác thông tin truyền thông kịp thời, định hướng vấn đề dư luận, tạo sự đồng thuận nhân dân cả nước; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng chặt chẽ…

Khẳng định sự phối hợp khoa học, nhịp nhàng và tinh thần đoàn kết của 4 Văn phòng đã giúp các văn phòng Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuy nhiên. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên cho rằng cần nhìn nhận khách quan một số hạn chế còn tồn đọng để từ đó có sự đổi mới trong hoạt động phối hợp của 4 Văn phòng.

Tán thành cao những kết quả phối hợp mà 4 Văn phòng đạt được, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung hy vọng, năm 2019, trên cơ sở phương hướng công tác phối hợp đã đề ra, 4 Văn phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, điều phối, phục vụ các đồng chí lãnh đạo cấp cao và các cơ quan Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Hoàng Anh/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *