Thăm gia đình người có công căch mạng
Thăm gia đình người có công cách mạng

(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum hiện có trên 7.000 đối tượng chính sách, người có công. Thời gian qua, bằng các  chương trình, nguồn vốn hỗ trợ, hàng ngàn gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở. Nhờ đó đến nay, khoảng 85% đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh đã có nhà ở ổn định.

Hiện tỉnh Kon Tum còn trên 800 đối tượng chính sách, người có công còn khó khăn về nhà ở. Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, các địa phương, đơn vị chức năng đã thống kê, rà soát và tiếp tục vận dụng các nguồn vốn, các chương trình để tập trung hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có công còn khó khăn về nhà ở.

                                                                                 Thanh Tùng – Thanh Hà 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *