(kontumtv.vn) – Đến nay, tỉnh Kon Tum có trên 265.000 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 95%. Trong đó, những huyện như Kon Plông, Tu Mơ Rông đạt tỷ lệ 100%.

Khám chữa bệnh BHYT
Khám chữa bệnh BHYT

Cùng với chính sách hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, thì việc huy động tốt các nguồn lực là yếu tố để người dân là đồng bào dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao.

Thực tế cho thấy, nhờ có thẻ bảo hiểm y tế được thanh toán từ 80% đến 100% chi phí khám chữa bệnh, đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum đã quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe. Trong 9 tháng vừa qua, toàn tỉnh có gần 115.000 lượt đồng bào dân tộc thiểu số đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh, với tổng số tiền thanh toán trên 44 tỷ 500 triệu đồng.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *