Sau “giờ phút lịch sử” – như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói, các đại biểu đồng loạt đứng lên vỗ tay chúc mừng.

 

Sáng nay (28/11), với 97,59% số đại biểu Quốc hội có mặt ấn nút biểu quyết đồng ý, Quốc hội đã chính thức thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Sau “giờ phút lịch sử” – như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói, các đại biểu đồng loạt đứng lên vỗ tay chúc mừng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, việc thông qua Hiến pháp lần này là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử. Bản dự thảo Hiến pháp là kết quả của quá trình làm việc cần mẫn, tận tụy của các vị đại biểu Quốc hội, của đồng bào trong và ngoài nước; các đơn vị, các ngành, các cấp.

Với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, bản Hiến pháp đã thể hiện được tinh thần đổi mới. Một bản Hiến pháp được chuẩn bị với tinh thần như vậy đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân. Mỗi đại biểu Quốc hội đều đã làm việc hết sức mình, thảo luận ở ba kỳ họp với tinh thần lắng nghe, thấu hiểu và tiếp thu, chắt lọc được tinh hoa, trí tuệ của toàn dân để cho ra được bản dự thảo Hiến pháp thông qua lần này.

Chủ tịch Quốc hội nói: “Chúng tôi hiểu rằng, trong một bộ phận thuộc các tầng lớp chúng ta và ngay cả một số vị đại biểu Quốc hội còn có những ý kiến khác. Tuy nhiên, đại đa số nhân dân và Quốc hội đã đồng tình cao với Dự thảo thông qua lần này. Với quyền năng và đồng bào cử tri cả nước, chúng ta sẽ thể hiện được ý chí nguyện vọng của đại đa số nhân dân, ý chí nguyện vọng của đại đa số đại biểu Quốc hội, đó là sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc”.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định lại, bản Hiến pháp vừa được thông qua đã thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, ý Đảng hợp với lòng dân. Đây là bản Hiến pháp đã chuẩn bị công phu, tâm huyết với tinh thần tận tụy và khoa học.

Trước giờ ấn nút, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu là người thay mặt Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đọc báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý./.

Theo : Lại Thìn/VOV online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *