(kontumtv.vn) – Thực hiện Quyết định số 08 ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có 1.608/1.640 đơn vị tham gia giao dịch điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính của ngành, đạt 98%.

Thực hiện giao dịch điển tử đã
Thực hiện giao dịch điện tử đã giảm các thủ tục hành chính về BHXH

Số còn lại chủ yếu là những đơn vị có ít lao động, ở vùng sâu, vùng xa chưa có kết nối Internet. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2016, BHXH tỉnh đã tiến hành kiểm tra, rà soát và đề nghị BHXH Việt Nam cắt giảm các thủ tục không cần thiết để đảm bảo các thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Kết quả đã cắt giảm từ 115 thủ tục hành chính xuống còn 32 thủ tục; giảm 56 thành phần hồ sơ; 82 tiêu thức trên tờ khai biểu mẫu và giảm 78 quy trình thao tác thực hiện cho tất cả các loại bảo hiểm trong ngành, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại của các tổ chức, cá nhân, góp phần làm minh bạch hóa quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tránh sự phiền hà, nhũng nhiễu các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *