(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 vào sáng 2/1.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt, Trưởng Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo  các sở, ngành.

BAN CHI DAO 04 TINH UY TONG KET NAM 2019 VA TRIEN KHAI NHIEM VU NAM 2020

Năm 2019, Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy đã tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 04 về tiếp tục thực hiện xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới. Đồng thời, Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo các cơ quan kết nghĩa của tỉnh, Ban Chỉ đạo 04 của các huyện, thành phố bám nắm cơ sở, triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp các xã đặc biệt khó khăn. Sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy đã góp phần đưa nghị quyết của tỉnh Đảng bộ vào cuộc sống, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.  Kết quả này góp phần giúp tỉnh Kon Tum giảm tỉ lệ hộ nghèo gần 7% trong năm 2019 ở các xã đặc biệt khó khăn.

          Đến nay, Tỉnh ủy phân công hơn 70 đơn vị là các sở ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp kết nghĩa giúp đỡ hơn 50 xã biệt khó khăn và các xã trọng điểm. Theo đó, năm 2019, các đơn vị được phân công đã tham gia gần 5.000 lượt ngày công giúp các xã đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao nhận thức về pháp luật và cảnh giác đối với thủ đoạn lừa bịp của các thế lực thù địch. Đã có hàng tỉ đồng tiền đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn xây dựng các công trình dân sinh, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa. Bên cạnh đó, tổ 04 của các đơn vị thường xuyên bám cơ sở, giúp địa phương xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa xã hội.

Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ trong tâm là tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung giúp các xã đặc biệt khó khăn, các xã trọng điểm tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân để tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy A Pớt yêu cầu Ban Chỉ đạo 04 của tỉnh chỉ đạo các đơn vị khắc phục những hạn chế như chậm báo cáo, các đơn vị kết nghĩa giúp xã ít phối hợp để xây dựng các mô hình về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các đơn vị chú trọng giúp nhân dân nâng cao nhận thức gắn với xây dựng tốt hệ thống chính trị ở cơ sở; yêu cầu cơ quan thường trực bổ sung các số liệu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên ban chỉ đạo tại Hội nghị. Phó Bí thư đề nghị trong báo cáo cần thể hiện rõ đơn vị nào yếu kém để chỉ đạo khắc phục; đề nghị trong năm 2020 các đơn vị đỡ đầu cần đăng ký xây dựng các công trình và phối hợp với địa phương cùng thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 04; yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo phát huy vai trò trong công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát để tham mưu kịp thời cho ban chỉ đạo. Phó bí thư Tỉnh ủy A Pớt đề nghị Ban Chỉ đạo  theo dõi, tổng hợp việc xây dựng kế hoạch, công tác phối hợp giữa cơ quan kết nghĩa với các sở ngành để đánh giá đúng công tác giúp xã theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, đề nghị Ban Chỉ đạo cùng các cơ quan được phân công nhận giúp đỡ xã phải bắt tay ngày từ đầu năm mới để có kết quả tốt trong thực hiện Nghị quyết 04 trong năm 2020.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *