(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và tổng kết công tác năm 2015. Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc- Trưởng Ban chỉ đạo 138 Chính phủ; Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Ban chỉ đạo 138; Phó Chủ tịch UBTƯMTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh đồng chủ trì Hội nghị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Tham gia tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quý cùng lãnh đạo các sở ngành, trong tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Sau khi CT 48 CTTW của Bộ Chính trị được ban hành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Qua đó, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã thể hiện rõ nét hơn, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống tội phạm. Công tác hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm được mở rộng với nhiều quốc gia. Kết quả công tác đấu tranh với tội phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đã điều tra khám phá gần 174.000 vụ phạm pháp hình sự, đạt hần 75%; trong đó tỉ lệ phá các vụ án nghiêm trọng đạt 95%. Đã điều tra, xử lý trên 60.000 vụ, hơn 57.000  đối tượng phạm tội về kinh tế; gần 1.500 vụ án, trên 2.700 đối tượng phạm tội về tham nhũng; gần 150 vụ và gần 800 tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đã khởi tố trên 1.700 vụ, trên 2.750 đối tượng phạm tội trong các lĩnh vực. Về tội phạm ma túy đã điều tra, phát hiện, bắt giữ trên 90.500 vụ, gần 134.000 đối tượng, thu giữ một lượng lớn tang vật.Việc tổ chức phòng chống tội phạm ở cơ sở có chuyển biến tích cực, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Hệ thống pháp luật được bổ sung và hoàn thiện. Công tác tuyên truyền đổi mới được hướng về cơ sở. Các lực lượng chức năng công an, quân đội được nâng cao về chất lượng, khả năng, phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Hợp tác quốc tế được mở rộng, đi vào chiều sâu và thiết thực hơn, đã tranh thủ được nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế trong phòng chống tội phạm.

Cùng với thảo luận tìm giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ thị 48, Hội nghị xác định năm 2016 và những năm tiếp theo diễn biến tình hình tội phạm có nhiều phức tạp, việc hội nhập quốc tế sẽ đặt ra những vấn đề mới có tác động mạnh mẽ đến an ninh trật tự và an ninh quốc gia. Hội nghị thống nhất trong thời gian đến các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 48 gắn với lồng ghép các chuyên đề về phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chủ động nắm tình hình để bố trí lực lượng hợp lý; nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự; tiếp tục xây dựng các dự án luật; củng cố nâng cao chất lượng lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm gắn với nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm trong nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 138 trong thời gian qua; biểu dương kết quả đạt được của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong công tác phòng chống tội phạm. Tuy vậy, vẫn còn một số địa phương chưa chủ động phòng chống tội phạm, trong khi đó diễn biến về tội phạm ngày càng phức tạp, hệ thống pháp luật phòng chống tội phạm chưa hoàn chỉnh. Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh đề nghị sau hội nghị, các bộ ngành, địa phương cần khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm; đề nghị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48 và các chỉ thị, chương trình phòng chống tội phạm của Đảng, Chính phủ là nhiệm vụ trọng tâm; cần đổi mới công tác tuyên truyền gắn với nhân rộng các mô hình tiêu biểu về phòng chống tội phạm. Các cơ quan chức năng chủ động phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, chủ động trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp đại hội Đảng và Tết Nguyên đán.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện tôt mục tiêu kìm chế tội phạm, ngăn ngừa phát sinh tội phạm, huy động mọi nguồn lực xã hội, nhất là huy động sức dân phòng chống tội phạm, xem công tác phòng chống tội phạm là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *