(kontumtv.vn) – Chiều 9/11, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Kon Tum trong năm 2017. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương liên quan. 

BAN CHI DAO CCHC CHINH PHU KIEM TRA CONG TAC CCHC TAI KON TUM

Trong năm qua, công tác CCHC nói chung và thủ tục hành chính nói riêng luôn được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục và đã được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc. Hàng năm tỉnh đều xây dựng kế hoạch và có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kiểm tra rà soát, đơn giản hóa và công khai các thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả mô hình giải quyết TTHC một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin. Từ đầu năm 2017, tỉnh đã khai trương và đưa vào hoạt động Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến; triển khai việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu chính công ích. Nhiều thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quan trọng như thuế, đất đai, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh đã rút ngắn từ 30-50% thời gian giải quyết.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đặc biệt quan tâm tìm hiểu, nắm bắt những vấn đề còn khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là trong việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiên môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và chỉ số PAPI về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Qua đó lắng nghe những kiến nghị của tỉnh, cũng như đề xuất một số nội dung cần lưu ý để giúp tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả hơn công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới.

        Quang Mẫn – Thanh Hà

           

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *