(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Kon Tum đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và triển khai giải pháp trọng tâm năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Trần Thị Nga chủ trì cuộc họp.

TRE EM

Năm 2015, nhờ hoạt động tích cực của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Vì trẻ em và các sở, ngành liên quan, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Các mô hình liên quan đến bảo vệ trẻ em được xây dựng và duy trì hoạt động chất lượng. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ngày càng được quan tâm. Nhận thức của gia đình, cộng đồng và xã hội về bảo vệ trẻ em đã từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn một bộ phận người dân chưa nhận thức rõ về quyền trẻ em. Tình trạng trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục, ngược đãi, tai nạn thương tích, bỏ học, vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra. Một bộ phận trẻ em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức kỹ năng sống…

Năm 2016, tỉnh Kon Tum quyết tâm giảm 0,5% tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn so với năm 2015; tiếp tục duy trì 38 mô hình ngăn ngừa và bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng, xây dựng mới 3 mô hình bảo vệ trẻ em tại thành phố Kon Tum; phấn đấu có 46 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận nhằm nâng cao vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo và các cấp, ngành trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Thị Nga khẳng định, chăm sóc và bảo vệ trẻ em là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, đề nghị các địa phương, sở, ngành cần nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em năm 2016 cụ thể, chi tiết và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình này. Các sở, ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng, huy động tốt các nguồn lực cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em;  lồng ghép cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới với chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *