(kontumtv.vn) – Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ nghèo dân tộc thiểu số và Thông báo số 333 của Văn phòng Chính phủ về giải quyết tình trạng dân di cư tự do, ngày 8/6, đoàn công tác của  Ban Chỉ đạo Tây Nguyên do ông Trương Văn Tỵ – Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Tôn giáo làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Dân tộc và các sở, ngành của tỉnh Kon Tum.

BAN CHI DAO TAY NGUYEN

Theo Quyết định 755, tỉnh Kon Tum có 10 huyện, 87 xã, phường, thị trấn với trên 25.000 lượt hộ dân được thụ hưởng Đề án, với tổng nhu cầu vốn 255 tỉ đồng. Tính đến tháng 5/2016, tỉnh đã giải ngân trên 28 tỉ đồng để thực hiện Đề án, với gần 8.000 lượt hộ được hưởng đầu tư, hỗ trợ; bao gồm 254 hộ được hỗ trợ đất sản xuất,  đạt gần 10% so với đề án; trên 1.200 hộ được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, đạt gần 45% kế hoạch. Bên cạnh đó, hơn 6.300 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, đạt gần 80% kế hoạch; 207 hộ được hỗ trợ đất ở, đạt gần 10%. Giai đoạn 2005- 2015, trên 7.100 hộ, gần 21.500 nhân khẩu di cư tự do đến địa bàn  tỉnh. Đến nay, hơn 2.300 hộ đã được sắp xếp ổn định, đạt 48% kế hoạch. Qua đánh giá, việc triển khai Đề án 755 và Thông báo 333 tác động tích cực đến đời sống kinh tế – xã hội và xóa đói giảm nghèo khu vực đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tỉnh Kon Tum gặp phải những khó khăn, như định mức hỗ trợ thấp, nguồn vốn phân bổ của Trung ương chậm và chưa đáp ứng nhu cầu thực tế địa phương. Tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Chính phủ và các bộ, ngành cần xây dựng chính sách đặc thù đối với những tỉnh khó khăn, miền núi, biên giới như Kon Tum để giải quyết căn bản đời sống hộ nghèo DTTS và dân di cư tự do. Tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định 755 giai đoạn 2016-2020 và cần lồng ghép các chương trình của Chính phủ để tránh tình trạng nhỏ lẻ, chồng chéo, hiệu quả thấp; đề nghị sớm có thông tư hướng dẫn triển khai vốn Chương trình 135, Chương trình 755 trong năm 2016.

Thay mặt đoàn, ông Trương Văn Tỵ, Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Tôn giáo, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Kon Tum giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và ổn định dân di cư tự do; ghi nhận đề xuất, kiến nghị của tỉnh tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp đất ở và đất sản xuất theo Quyết định 755, sớm giải ngân nguồn vốn do Chính phủ hỗ trợ để người dân được thụ hưởng. Đoàn lưu ý tỉnh chủ động hạn chế dân di cư tự do, chủ động đối phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là chủ động về nguồn nước sản xuất, nước sinh hoạt; khẩn trương hoàn thành rà soát đất chồng lấn để giải quyết đất sản xuất cho người dân.

                                                          Văn  Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *