(kontumtv.vn) – Sáng 23/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Đức Tuy đã làm việc với đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình triển khai công tác bảo mật, xác thực, kiểm tra, giám sát an toàn an ninh thông tin mạng trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum thời gian qua. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

BAN CO YEU

Hiện nay, tình hình ứng dụng, nhu cầu bảo mật, xác thực, kiểm tra, giám sát an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế. 30 đơn vị trong tỉnh đã được kết nối mạng nội bộ, với khoảng 106 máy chủ, nhưng hầu hết cấu hình máy tính ở mức độ trung bình. Hệ thống trang thiết bị an toàn, an ninh thông tin chưa được chú trọng; hệ thống sao lưu dữ liệu tập trung còn hạn chế; chưa có các biện pháp phát hiện xâm nhập trái phép; nhất là chưa có cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin mạng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận nội dung nâng cao hiệu quả bảo mật cơ sở dữ liệu, kênh truyền, mạng viễn thông công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời khi sự cố an ninh mạng xảy ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động bảo mật, xác thực, kiểm tra, đánh giá an toàn an ninh thông tin mạng trong hoạt động cơ quan nhà nước; mong muốn Ban Cơ yếu Chính Phủ tiếp tục tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp triển khai các giải pháp tích hợp chữ ký số chuyên dùng vào các phần mềm dùng chung của tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh nhà.

UBND tỉnh và đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ đã ký kết biên bản thống nhất hợp tác, phối hợp thực hiện các nội dung chyên môn về bảo mật, xác thực, kiểm tra, đánh giá, giám sát an toàn, an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Thu Trang – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *