(kontumtv.vn) – Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh Kon Tum đã giám sát thực hiện “Đề án xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Đăk Hà.

BAN DAN TOC HDND TINH GIAM SAT TAI HUYEN DAK HA

Sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trên địa bàn huyện Đăk Hà đã tăng cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Số lượng công chức, viên chức cấp huyện người dân tộc thiểu số trên tổng số công chức viên chức cấp huyện là 13/104 người; cấp xã là 70/233 người.

Huyện Đăk Hà có 03 xã là Ngọk Réo, Đăk Ui và Đăk Ngọk đạt chỉ tiêu về bố trí cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số. Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện Đăk Hà đã tuyển được 09 công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, cử 139 lượt cán bộ, công chức người DTTS tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng, giúp đội ngũ này phát huy năng công tác ở địa phương, đơn vị. Hiện nay, huyện có trên 20% cán bộ là người dân tộc thiểu số lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị.

Từ kết quả giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Đăk Hà cần thực hiện tốt công tác bố trí sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, vị trí việc làm. Ưu tiên bố trí cán bộ trẻ được đào tạo chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị vào các vị trí chủ chốt. Xây dựng và thực hiện các chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia công tác, phục vụ lâu dài ở những địa bàn khó khăn.

CTV Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *