(kontumtv.vn) – Trung tâm Khoa học công nghệ, thuộc Liên minh HTX Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao máy sấy lạnh tách ẩm tự động cho HTX Dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông.

BAN GIAO THIET BI HO TRO

Máy sấy lạnh tách ẩm tự động có trị giá 220 triệu đồng, trong đó Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ 150 triệu đồng, HTX Dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông đối ứng 70 triệu đồng.

Đây là chương trình hỗ trợ HTX phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị của Liên minh HTX Việt Nam. Thông qua chương trình hỗ trợ giúp cho HTX Dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông có điều kiện để đi sâu vào chế biến, bảo quản, nâng cao chất lượng các sản phẩm dược liệu và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *