(kontumtv.vn) – Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 10/2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 8 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 4 Nghị định của Chính phủ và 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Trong đó, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác gồm 5 chương, 32 điều quy định quy định chung về: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác; quyền của tổ hợp tác; nghĩa vụ của tổ hợp tác; thành viên tổ hợp tác; thành lập và chấm dứt hoạt động tổ hợp tác; tổ chức và điều hành tổ hợp tác.

Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 gồm 4 điều sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, cụ thể: Ghi nợ tiền sử dụng đất (đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất; mức tiền sử dụng đất ghi nợ; trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; trình tự, thủ tục thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ghi nợ và một số quy định khác có liên quan); xử lý chuyển tiếp.

Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg ngày 9/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.

Quyết định được ban hành nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2018; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chí Kiên/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *