(kontumtv.vn) – Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum đã tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai  thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác nội chính cũng như công tác phòng, chống tham nhũng để giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng, phóng viên Đài PT-TH tỉnh Kon Tum đã có cuộc trao đổi với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Thanh Long về vấn đề này.

PV: Công tác nội chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Nội chính để tham mưu cho Tỉnh ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Vậy trong thời gian qua, đơn vị đã tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ này như thế nào?

Ông Đặng Thanh Long: Trong năm 2016, Ban Nội chính cùng với các cơ quan chức năng đã chủ trì, tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai các chủ trương của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực công tác nội chính. Có thể nói nổi bật là tham mưu triển khai “Chiến lược công tác bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong hình hình mới” …với những giải pháp quyết liệt, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, của cả hệ thống chính trị, cho nên có thể nói tình hình an ninh chính trị trong tỉnh được giữ vững. Chúng ta đã ngăn chặn, đấu tranh và làm thất bại âm mưu  của các thế lực thù địch cũng như chủ động đối phó với những tình huống xấu xảy ra liên quan trật tự trị an, làm cho an ninh trật tự của tỉnh được giữ vững.

Ông Đặng Thanh Long, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum trả lời phỏng vấn
Ông Đặng Thanh Long, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum trả lời phỏng vấn

PV: Cùng với nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy về công tác nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy còn có nhiệm vụ khác rất quan trọng, đó là tham mưu về công tác phòng chống tham nhũng. Vậy ông có thể cho biết những kết quả nổi bật trong công tác này trong năm 2016?

Ông Đặng Thanh Long: Cùng với các cơ quan khác, Ban Nội chính đã tham mưu cho Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trước hết là triển khai Kết luận 21 ngày 25/5/2015 về tiếp tục triển khai Nghị quyết TW 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãnh phí” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 trước đây, hiện nay là Chỉ thị 05 “về học tập tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”. Chúng tôi đã tham mưu cho Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kiểm soát và kê khai tài sản” cũng như tiến hành rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trên lĩnh vực kinh tế – xã hội. Rồi phối hợp với các cơ quan khác đôn đốc, nhắc nhở, đưa ra xử lý những vụ án, vụ việc trong phòng chống tham nhũng trên địa bàn. Trong năm 2016 chúng tôi đã đôn đốc các cơ quan tố tụng đưa ra xử lý 4 vụ án tham nhũng và tiến hành kiểm tra, giám sát  các chương trình, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng nói chung.

PV: Công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm và lâu dài, vậy trong năm 2017 này Ban Nội chính sẽ thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì thưa ông?

Ông Đặng Thanh Long: Trong năm 2017, chúng tôi xác định đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm mà cơ quan Đảng đã giao cho chúng tôi là những người trực tiếp tham mưu cho cấp ủy Đảng. Trước hết là tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai tốt Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 về tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, và mới đây nhất là Kế hoạch số 14 ngày 2/8/2016  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đảng viên, cán bộ, nhân nhân về công tác phòng chống tham nhũng gắn với thực hiện Chỉ thị 05, cũng như Nghị quyết TW 4 mới ban hành của Đảng về công tác ngăn chặn những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan trọng nữa là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33 về vấn đề kê khai, minh bạch, kiểm soát tài sản. Thông qua việc kê khai này để giúp cơ quan chức năng phát hiện ra hành động tham nhũng, lãng phí nếu có. Tiếp tục thực hiện một nhiệm vụ  thường xuyên là rà soát việc thực hiện các kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, xã hội. Đây trở thành nhiệm vụ thường xuyên để cơ quan Đảng, Nhà nước kịp thời chấn chỉnh những hoạt động, nhất là trên lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý thị trường.

PV: Xin cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.

                                                                            Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *