(kontumtv.vn) – Sáng 4/6, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với BTV Thành ủy Kon Tum về nội dung thực hiện cải cách hành chính.

Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo các Sở Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ tỉnh.

ban thuong vu tinh uy

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Kon Tum là 240 thủ tục, trong đó hơn 120 thủ tục được giải quyết theo cơ chế một cửa, gần 50 thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. Từ tháng 4/2018 đến tháng 4/2019, thành phố tiếp nhận 127.535 hồ sơ, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết hoàn thành thủ tục và trả kết quả đúng hẹn 99,7%  tổng hồ sơ.

Trên cơ sở Chỉ thị số 20, ngày 09/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy đã Kon Tum ban hành Kế hoạch chỉ đạo các ngành thực hiện cải cách hành chính, trong đó tiếp tục kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, triển khai thực hiện chữ ký số. Ngoài ra, thực hiện Nghị Quyết số 18,19, ngày 27/10/20117 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) thành phố đã sáp nhập 6 trường tiểu học và trung học cơ sở thành 3 trường; sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông.

Tại buổi làm việc, Thành phố Kon Tum kiến nghị tỉnh cần tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về cơ chế một cửa, một cửa liên thông để cán bộ, công chức thành phố học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác; quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin tại cho các cơ quan của thành phố; kiến nghị chuyển giao Văn phòng đăng ký đất đai đang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cho thành phố quản lý; đề nghị tỉnh sớm cho cơ chế hỗ trợ thành phố thực hiện một số dự án trên địa bàn kịp tiến độ.

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Kon Tum trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính thời gian qua; đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20 của BTV Tỉnh ủy, quan tâm thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia Iso 9001:2015; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chấn chỉnh tác phong làm việc, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức. Đoàn tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của thành phố để xây dựng báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy có hướng chỉ đạo trong thời gian tới.

                                                               CTV Trọng Nghĩa  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *